Het Bestuur
Rien Bouma
(Bestuurslid algemeen, externe zaken)


Marga Berndt
(Secretaris)


Patricia de Lange
(Penningmeester).
Home
Nieuwsbrief
Mededelingen van bestuur
Taakomschrijving bestuur en de commissies

Arianne Stam (Voorzitter)
Astrid Poeste
(Bestuurslid algemeen, interne zaken)
Notulen jaarvergadering