De geschiedenis van de volkstuinen

Inleiding:

Volgens Van Dale is een volkstuin "een klein lapje grond, van overheidswege beschikbaar gesteld, waarop door de stadsbewoners voedings - en siergewassen worden geteeld (voor vermaak of als bijvoeding)".
Men kan zich afvragen of deze omschrijving volledig is. In ieder geval geeft het wel het belangrijkste aspect weer, te weten "het tuinieren".
Als men een volkstuin wil huren zal men zich er dus terdege van bewust moeten zijn dat de tuin op de eerste plaats komt. Volkstuinen is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar zich uitstrekken tot het terrein van de gehele tuingroep.

Aan het eind van de 19de eeuw trachtte men de belangen van de arbeidende klasse te bevorderen
door tuingrondverhuring aan werklieden en daarmee gelijk te stellen personen.
Arbeiderstuinen werden uitgegeven tegen matige huur - een noodzakelijke voorwaarde - met de bedoeling,
dat de grond door de gebruikers in hun vrije tijd zou worden bewerkt, voornamelijk voor de teelt van aardappelen en groente voor de eigen consumptie.

Toen de oorlog in augustus 1914 uitbrak was het terstond al duidelijk, dat de voedselvoorziening in Nederland
moeilijkheden zou gaan ondervinden. Naarmate de oorlog vorderde, nam het gebruik van volkstuinen toe.
Het jaar 1921 was een keerpunt in het gebruik van de volkstuinen. Aangezien er geen direct voedselgebrek meer was, veranderde het karakter van de volkstuin steeds meer in een recreatie-tuin.
Alleen rondom de Tweede Wereldoorlog was de volkstuin nog van grote betekenis voor de voedselproduktie.


Algemene informatie VTV Tuindorp.

Volkstuinverening Tuindorp is een volkstuinvereniging op een complex in het Helderse natuurgebied de Nolle.
Het complex bevat 190 tuinen met een gemiddelde afmeting van 260 m2 en telt +/- 190 leden.
De vereniging is opgericht op 10 april 1950. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
Daaraan zijn toegevoegd een tweede penningmeester en een tweede secretaris.
Wij hebben een werkplaats waar het mogelijk is om materialen te lenen zoals een grondboor, strimmer etc.
Tevens hebben wij een winkel die diversen benodigdheden verkopen voor uw tuin tegen scherpe prijzen en een kweektuin waar u plantenstekjes kunt kopen.
Het clubgebouw is een aantal uren per week open voor het nuttigen van een kopje koffie, en diversen koude dranken.
Op zaterdags wordt er van 11.00 tot 14.00 uur een kopje soep, gehaktballetje etc. geserveerd.

De openingstijden voor het clubgebouw zijn:
Woensdag: 19.00 tot 22.00
Vrijdags:     15.30 tot 18.30
Zaterdag:    10.00 tot 17.00 op deze dag is de koffie van 10.00 tot 11.00 uur gratis voor leden.
Zondag:      11.00 tot 17.00

Openingstijden van de winkel:
Zaterdag: van 10.00 tot 13.00 uur
Leden kunnen een sleutel van het voorportaal van het clubgebouw verkrijgen in de kantine.
Zij betalen hiervoor een borg van 3,50.Verder wens ik u namens het bestuur veel tuinplezier en mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat.